اطمینان از امنیت

انتخاب پروژه

تیم سرمایه گذاری پروژه های با کیفیت بالا را جمع آوری و استخراج می کند

امنیت فناوری

بر اساس بستر توسعه مستقل Aliyun ، انتقال HTTPS را رمزگذاری کنید. ذخیره رمزگذاری شده اطلاعات حساس

پس زمینه قدرت

واحد عضو اتحاد سرمایه گذاری چین ، واحد افتخاری قدرت سرمایه گذاری چین ، واحد کمک به رشد شرکت های کوچک و متوسط ​​چینی ، عضو خانه سرمایه گذاران فیلم

امنیت اطلاعات

اطلاعات ثبت سرمایه گذار ، اطلاعات تجارت حساب و سایر اطلاعات رمزگذاری می شود ، توسط مجرمان به سرقت نمی رود. ما هرگز اطلاعات حساب شما ، اطلاعات بانکی را به هیچ وجه در اختیار شخص ثالث قرار نمی دهیم.